Hair menu services

S/N HAIR SERVICES SHORT/MEDIUM
قصير
MEDIUM/LONG
متوسط
LONG/DIFFICULT
طويل
EXTRA LONG
طويل جدا
خدمات الشعر
1 Revita Hair wash (For Falling Hair) 50 50 50 50 (غسيل الشعر برفيتا (للشعر المتساقط
2 Blow Dry 150 200 250 300 سيشوار الشعر
3 Blow dry bangs 50 50 50 50 سيشوار الغرة
4 Haircut 150 160 170 204 قص الشعر
5 Hair Trim only 100 100 100 100 قص أطراف الشعر فقط
6 Cut Bangs 50 50 50 50 قص الغرة
7 Hair Waives 200 250 350 420 تمويج الشعر
8 Highlights 400 500 600 720 هاي لايت
9 Root’s Tint (L’oreal) 150 200 250 300 (صبغ جذور الشعر (لوريال
10 Full Tint (L’oreal) 350 400 550 660 (صبغ كامل الشعر (لوريال
11 Root’s Tint (Inoa) 250 350 450 540 (صبغ جذور الشعر (انوا
12 Full Tint (Inoa) 480 550 700 840 (صبغ كامل الشعر (انوا